Apie mus

Modernus darželis

Pusiau lauko darželio steigimo idėja gimė gana netikėtai. Tai alternatyva tarp visiškai lauko ir tradicinių darželių. Mūsų požiūriu visur turi būti balansas. Vaikai augdami gamtoje, mokindamiesi ją pamilti, saugoti, džiaugtis jos teikiamomis gėrybėmis auga kūrybiškesni, laisvesni, sveikesni. Ne paslaptis, kad vaikai gana daug laiko praleidžia namuose, ypač prastu oru, o mums blogo oro nėra. Svarbu tinkami drabužiai. Vaikai be galo mėgsta bėgioti lietuje, būtinai išmatuoja visų balų gylį, suranda pasislėpusius sliekus, įvairiausius vabaliukus. Gamtoje mes mokomės daugiau išgirsti, turime laisvės daugiau energijos atiduoti gamtai. Visas blogas emocijas išrėkti. Viduje tokios laisvės, deja, bet reikia pripažinti, nėra. Viduje jau mus riboja uždaros erdvės, greičiau jaučiame nuovargį. Tačiau viduje kartais tenka slėptis nuo mus aplankančių audrų, stiprių liūčių, didelių speigų, tokiu atveju, ugdymas perkeliamas į vidų. Ypač žiemos metu, kada vaikams šala rankeles, mes dalį veiklų darome viduje, tačiau ir žiemos metu daug būname lauke. Pirmajį darželio filialą įkūrėme 2019 metais privačiame naujame name Vilniuje, Lazdynuose, 300 metrų šalia Neries, netoli Plikakalnio atodangos Karoliniškių draustinyje. Aplink darželį gausu laukinės gamtos, pasivaikščiojimo takų.

Mišri ugdymo sistema

Darželyje veikia mišri ugdymo sistema. Ugdymas ir laisvalaikis vykdomas laiką padalijus pusiau: dalis veiklų vykdoma patalpoje, o kita dalis – lauke. Vadovaujantis šia filosofija darželyje „nėra blogo oro“. Nemažą kiemą turintis darželis ypatingą dėmesį skiria lauko pedagogikai. Ugdyme taip pat taikome kai kurias Montessori idėjas. Paruošta aplinka primena namus, naudojami porcelianiniai indai, medinės raidės, skaičiai, skaičiavimo lentos, daug įvairių gamtinių palaidų priemonių, kurios neturi konkrečios paskirties, bet vaikams gali tapti pačiu netikėčiausiu žaislu. Mes nenurodinėjame kaip veikti žaidime, paliekame laisvę, bet neapleidžiame jų, žaidžiame kartu su vaikais. Humanistinė pedagogika skirta vaiko asmenybei brandinti ir taurinti, o žinios yra suvokiamos kaip kelias į tokį tikslą. Šį pedagogika priima visą vaiką tokį, koks jis yra, tai nuolatinis dialogas su vaikais. Ugdymo procese vadovaujamasi abipusio supratimo, pasitikėjimo, kūrybingos kantrybės, laisvo pasirinkimo, pažinimo džiaugsmo bei atjautos principais. Taikome kai kurias Reggio Emilia idėjas. Mes matome kiekvieną vaiką kaip stiprų, galingą, nepriklausomą, smalsų ir pilną vaizduotės. Suteikiame vaikams galimybę savarankiškai mąstyti, ištirti ir pradėti savo individualų pažinimo kelią. Mokytojas laikomas vaikų mokymosi partneriu. Klausydamas, stebėdamas ir dokumentuodamas vaikų darbą, mokytojas yra nuolatos pasirengęs kurti įvairialypę vaikų mokymosi patirtį ir „bendrai konstruoti“ žinias. Darželio aplinka yra laikoma „trečiuoju mokytoju". Aplinka sukurta taip, kad viliotų, keltų vaiko smalsumą ir gerbtų vaiko interesus bei jo pažinimo poreikius. Čia vaikai turi pakankamai kūrybinių priemonių eksperimentuoti ir išreikšti savo supratimą apie jį supantį pasaulį.

Mūsų Išskirtinumas

Dėmesys laukui

„Atradimų skrynia“  išskirtinį dėmesį skiria vaikų buvimui lauke ir pritaria Juliet Robertson išsakytai minčiai: „Tie, kas galvoja, kad tik saulės spinduliai teikia džiaugsmą, niekada nešoka lietuje“. Ugdymo lauke stipriosios pusės:

Pirmenybė natūralioms medžiagoms

Darželyje daug dėmesio teikiama iš natūralių medžiagų pagamintiems baldams ir ugdymo priemonėms. Pravėrus skrynią iš jos vaikai gali ištraukti močiutės seną skarą su savo užmiršta istorija. Už tos skaros tyliai pasislėpę laukia įvairūs kostiumai, skrybėlaitės, senoviški papuošaliukai, porcelianinės lėlytės, knygos apie madą, kulinariją, architektūrą, gyvūnus ir t.t. Begalę įdomių bei įvairių formų, medinių detalių galima rasti užsukus į konstravimo erdvę. Čia gimsta vaikams patys netikėčiausi architektūriniai kūriniai. Apsilankę dailės ir technologijų studijoje rasime molbertų, dažų, molio, smėlio, įvairiausių priemonių, skirtų rankdarbiams (medžiagos, sagos, siūlai, rėmeliai, pagaliukai, segtukai ir kt.). Įkurtoje redakcijoje vaikai pažindinami su raidėmis ir skaičiais. Šioje vietoje gali gimti pačios neįtikėčiausios istorijos. Na ir, žinoma, kaip gi be vaikų pamėgtos laboratorinės erdvės! Čia apstu įvairiausių augalų, kuriuos vaikai patys sodino ir nuolatos prižiūri. Laboratorijoje vaikų laukia šviesos stalas ir šviečiantys kubai bei mėnulis su įvairiomis pažinimo lempomis. Kad galėtume stebėti dangų turime teleskopą, įvairių žiūronų. Šioje studijoje rasime įvairiausių saugių medžiagų su kuriomis galime eksperimentuoti ir stebėti įvairias reakcijas. Mūsų kiemas yra suskirstytas į veiklos zonas. Kad nuolatos judėtume, mankštintumėmės turime didžiulę karstynių zoną. Diena neįsivaizduojama be žaidimų kasinėjimų smėlio erdvėje, čia vietos visiems darželio vaikams į valias. Mūsų vaikai be galo kūrybiški, todėl turime molbertą, kur vaikai kuria savo įdomius darbelius. Vaidmeniniams žaidimams kieme stovi du namukai, kuriuose vaikai mėgsta žaisti ir slėpynes, na ir, žinoma, didelė virtuvė. Mūsų mažieji kulinarai prigamina pačių netikėčiausių skanumynų. Priemonės naudojamos natūralios, gamtinės. Skaičiuojame kaštonus, gilias, pagaliukus, iš akmenukų, gėlių, lapų dėliojame įvairiausias formas bei gaminame daug įdomių darbelių. Kūrybiškumui ribų nėra!

Vaikų grupės

„Nuotykių ieškotojai“ - 1,5-3 m.

Šio amžiaus ugdymas nukreiptas į vaiko poreikių žaisti, kurti, tyrinėti, judėti bei individualių vaiko poreikių tenkinimą. Vaikas veikdamas tai, kas jam įdomu, bendraudamas su bendraamžiais ir suaugusiais, įgyja socialinių, pažintinių, meninių gebėjimų, tampa fiziškai ir emociškai brandesniu, labiau savimi pasitikinčiu, laisvesniu, kūrybiškesniu. Grupės aplinka padalinta į įvairaus dydžio saugias, jaukias, artimas namų aplinkai erdves. Mažylių grupėje daug įvairiausių priemonių skirtų pažinimo, kalbiniam, fiziniam, meniniam, muzikiniam, emociniam ir socialiniam ugdymuisi. Šiame amžiuje vaikai mokomi savarankiškumo, todėl ir veiklos organizuojamos atsižvelgus į šio amžiaus vaikų gebėjimus. Daug dėmesio skiriama kūrybinių veiklų organizavimui. Vaikai turi galimybę, ypač šaltuoju metų laiku, grupės viduje žaisti vandens, smėlio žaidimus. Kulinarinėje erdvėje gausu įvairiausių kruopų, daržovių, senoviškų rakandų. Šiuo tikslų siekiama skatinti vaikų fantaziją bei kūrybiškumą.

„Paslapčių tyrėjai“ - 3-5 m.

Šiame amžiuje labai svarbu padėti atsiskleisti individualiems vaikų poreikiams ir gebėjimams, pritaikant ir įgyvendinant ugdymo(si) turinį. Skatinamas vaikas domėtis socialine, kultūrine, gamtine aplinka, noras ją tyrinėti ir pažinti. Skatinama vaiko saviraiška ir kūrybiškumas. Stiprinama vaiko psichinė ir fizinė sveikata, tenkinamas saugumo, aktyvumo ir judėjimo poreikis, vaiko bendravimo ir bendradarbiavimo poreikis. Ugdoma vaiko empatija, formuojamos dorinės, tautinės kultūros vertybės. Visas ugdymas pateiktas žaidybine forma. Vaikai dalyvauja įvairiuose būreliuose: teatre, robotikoje, muzikos dirbtuvėse, anglų kalboje, dailės terapijoje. Kiekvieną penktadienį keliaujama į žygius ir ne mažiau kaip kartą į mėnesį vykstama į pažintines ekskursijas.

„Kolumbo pasekėjai“ - 5-6 m.

Šio amžiaus grupės ugdymo pagrindinis tikslas - parengti darželinukus pirmajai klasei. Tuo tikslu nuo rugsėjo 1 d. dirbama pagal LR patvirtintą priešmokyklinio ugdymo programą. Programoje išskirtos 6 ugdymosi sritys: gamtamokslinis ugdymas, kalbinis ugdymas, matematinis ugdymas, meninis ugdymas, visuomeninis ugdymas, sveikatos ir fizinis ugdymas. Visos ugdymosi sritys yra lygiavertės ir ugdomos integraliai su kompetencijomis. Taip siekiama atliepti vaikų interesus, puoselėti jų gerovę ir tenkinti kiekvieno vaiko individualius, savitus poreikius bei galimybes. Įgyvendinant programą svarbi vaikų žaidybinė, patyriminė veikla, atradimų džiaugsmo ir natūralaus smalsumo apie supantį pasaulį puoselėjimas. Vaikai baigę priešmokyklinę klasę yra pasiruošę mokyklai, jie jaučiasi drąsūs, pasitikintys savimi ir nebijantys jų laukiančių naujų iššūkių.

Privalumas – mažos vaikų grupės! Daug laiko lauke! Ugdymas pritaikytas lauko sąlygoms!

Kad būtų užtikrintas visavertis vaikų ugdymas būreliai įtraukti į vaikų ugdymo kainą.

Dėmesys tėvams

Tėveliai nuolatos yra informuojami apie vaikų ugdymą, jų pasiekimus ne tik pokalbių metu su auklėtojomis, bet ir gali vaiko dieną sekti Eliis programėlėje. Aprašymuose didelis dėmesys skiriamas ir vaikų emociniams išgyvenimams. 

Kiekvieno mėnesio paskutinę dieną tėveliams yra siunčiamas mėnraštis – leidinys, kuriame atsispindi svarbiausios vaikų mėnesio veiklos ir pasiekimai bei įsimintiniausios akimirkos. Šiame elektroniniame leidinyje tėveliai reguliariai supažindinami su praėjusio mėnesio svarbiausiais darželio įvykiais, o paskutiniame puslapyje anonsuojama naujo mėnesio auklėtojų planuojama veikla. 

Ugdymo turinio kokybė

Darželyje ypatingas dėmesys skiriamas vaikų ugdymo turinio kokybei. Kaip nurodyta atnaujintoje priešmokyklinio ugdymo programoje „Atradimų skrynia” didelį dėmesį skiria ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų net 7 kompetencijų ugdymui!

Tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymo poreikius, vadovaujantis humanistinėmis, demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti palankias asmenybės raidos ir ugdymo sąlygas, padėti pasirengti sėkmingai pradėti mokytis mokykloje.

Programos tikslui pasiekti būtina įgyvendinti šiuos uždavinius:

 atpažinti kiekvieno vaiko ugdymo poreikius, kylančius iš asmenybės raidos tarpsnio, individualių raidos ypatumų, prigimtinių gebėjimų visumos ir sociokultūrinės aplinkos;

į vaiką ir jo vertybių ugdymą orientuotame, integraliame ugdymo procese tikslingai taikyti vaiko ir mokytojo sąveika grindžiamus mokymo(si) metodus, priemones;

organizuoti ugdymą derinant kryptingą mokytojo ir spontanišką vaiko veiklą, taikant patirtinio mokymo(si) metodus, pripažįstant žaidimą ir kasdienį vaiko gyvenimą grupėje kaip neatsiejamą ugdymo dalį;

sukurti ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymui pritaikytą ir mokymąsi stimuliuojančią aplinką;

siekiant užtikrinti kiekvieno vaiko mokymosi sėkmę, sudaryti galimybę vaikams skirtingais būdais pademonstruoti pasiekimus bei daromą pažangą ir juos sistemingai fiksuoti, dokumentuoti, analizuoti, vertinti ir aptarti su tėvais (globėjais) ir kitais su vaiko ugdymu susijusiais asmenimis;

kurti ir plėtoti pasitikėjimu ir pagarba, aktyvia partneryste grindžiamą tikslingą bendradarbiavimą su tėvais (globėjais), švietimo pagalbos specialistais,  ir kitais švietimo paslaugų tiekėjais.

Mūsų pedagogai

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Karjera

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ugdymo ir maitinimo paslaugų kainos

Lankymo modulis

Ugdymo paslaugų mokestis
(Eur. mėn./Eur. d.)

Maitinimo paslaugų mokestis (Eur./diena)

5 dienos per savaitę

450.00/ 21.00

7.80

3 dienos per savaitę

350.00/21.00

7.80

5 dienos per savaitę (7:00 – 12:30/12.30 – 18.00)

350.00/17.00

5.60 arba 6.40

1 papildoma diena

25.00

7.80

1 papildoma valanda

5.00

-

Būreliai

Teatras

Robotika

Anglų kalba

Kulinarija

Muzikos garsai

Gudručio laboratorija

Futbolas

Šokiai

Susisiekime

Mūsų kontaktai:

Telefono numeris:  +37060021816

Darbo laikas

I-V. 07:30-18:00 val.

Lazdynų filialą rasite:

K.Jelskio g. 53. Vilnius

REGISTRACIJA INTERNETU: